Samstag, 6. Juni 2015

بنام ایران و ملّت ایران و... به بهانه امنیت ایران بلوچ کُشی! قسمت یکم


قسمت یکم
در سلسله مراتب جمهوری اسلامی ایران و در رأس آن رهبر رژیم و دیگر بلندپایگان سیاسی و مذهبی، نظامی و امنیتی، قضایی و اجرایی حاکم بر تقدیر کشور، در هنگام اظهارنظر و سخن گفتن سیاسی، مانند "افراد بی تفاوت، بی مسئول و غیرپاسخگو" بدون رعایت این سه نکاتِ، یک "شئون دیپلماسی" دو "در نظر گرفتن اخلاق دینی" (از آنجا که مسلمانان چشمه و منبع اخلاقی و "اخلاق اجتماعی" خویش را دین میدانند) و سوم رعایت "صداقت در سخن گفتن و حرف زدن با مردم" و همچنین بدون سنجش و بدون در نظر گرفتن سود و زیان سیاسی و اقتصادی ناشی از سخنانی که میگویند برای منافع کشور، هر واژه، کلمه و حرفی را که بخواهند بر سر "زبان فتنه 
گر" خودشان آورده و از "دهان بدبوی" خویش خارج می کنند.

شوربختانه بعد از سی و هفت سال از به قدرت رسیدن این "نظام مکارگران و همسن و سالان قوم دّجال"، اکنون این" سه مورد" ارزشمند ذکر شده فوق، که برای همزیستی مسالمت آمیز یک جامعه ی متحرک، پویا و تحول پذیر ضروری و لازمی هستند، موارد و مقوله هایی شده اند بی ارزش، کساد و کسّل کننده برای مردمانی که به جز اندوه و غم، محرومیت، سرکوب و بازداشت، تبعیض و فقر، تحقیر و دویدن به دنبال هر دری برای کسب معاش روزمره خود و 
خانواده خویش، چیز دیگری از جانب نظام آخوندی نصیبشان نشده است.

خامنه ای در سالها و ماههای گذشته چندین بار- بدون رعایت جوانب اخلاق مذهبی و اجتماعی، بدون رعایت جانب صداقت و بدون رعایت شئون سیاسی و دیپلماسی" و بدون در نظر گرفتن جایگاه سیاسی و مذهبی خودش، مردمان کشورهای غرب را مردمانی وحشی و خونخوار و در کنار آن کشور اسرائیل (در واقع صهیونیزم یا ناسیونالیسم قوم یهود) را حرامزاده نامیده است! 
(1)

نمونه دیگر میتوان به سخنان آیت الله "عبدالله جوادی آملی" که در یک همایش علمی ایراد کرده اشاره نمود، بنابر گزارش نهم دیماه 1393 سایت اینترنتی "مشرق" وابسته به نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران رژیم، وی در زمینه پیشرفت علمی ایران گفته که - به کام کشورهای غربی خوش نمی آید که رژیم ایران در زمینه علمی پیشرفت داشته باشد- او در این رابطه در ادامه سخنانش "جهان غرب و جامعه آن را" یک "باغ وحش منظم" نامیده است.
(2).

ای بلوچ، به ترفند و حیله های متفاوت و متعدد رژیم فتنه گر ولایت فقیه پی ببر!

به نظر من نگارنده از میان بسیاری از خصلت های ناانسانی و ضدمردمی رژیم، این سه صفت، اول "تزویر" دوم "حیله" و سوم "ریاء"، سه صفتی هستند که در کنار درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی و معادنی ایران در دست چند نفر که تعدادشان از 40 یا 50 نفر تجاوز نمی کند، موجب زایش "فرهنگ چاپلوسی" در ج ا ا شده اند و سید علی خامنه ای "ولی فقیه" خودبزرگ بین و خودغرض رژیم، یکی از دامن زنندگان و مشتریان این "فرهنگ چاپلوسی" است.


اگر به فرض در جهان، یک دستگاه و ابزار مکانیکی و یا الکترونیکی وجود میداشت (صرفنظر از دستگاه کنونی برای سنجش حرفهای راست و دروغ، که در بسیاری از کشورها مامورین دولتی، گاهی برای "راستی آزمایی از مجرمان" از آن استفاده می کنند) که با بکارگیری آن می شد، اندازه درجه مکاری و فریبکاری انسانها را سنجش و مشاهده میکرد.

آنوقت بدون تردید به نظر من نگارنده این مقاله، دستگاه سنجش و اندازه گیری فرضی ما، درجه فریبکاری، دغلبازی و مردم فریبی مقامات و عوامل درشت رژیم ایران را حتما، در راس درجه 
اندازه گیری نشان میدهد.

قوم (ملُت) بلوچ و در رأس آن جوانان فهیم این ملُت، باید با جدّیت به موضوع های بازداشت (اسارت گرفتن دستجمعی) مردم بلوچ توسط رژیم، به مقوله تبعیض های سیستماتیک سیاسی و اقتصادی و آموزشی، به مسئله شراکت ندادن افراد بومی دارای صلاحیت در امورات اداری و امنیتی، نظامی و فرهنگی استان خویش، به پدیده قتل جوانان بیگناه بلوچی که به جرم حمل 100 یا 200 لیتر گازوئیل و یا بنزین که با فروش آن، آنان امرار معاش روزانه خانواده و بچه هایشان را تامین می کنند و بسیاری از این جوانان در پشت فرمان اتومبیل هایشان توسط مامورین انتظامی، امنیتی بدون تردید عمدأ، هدف قرار گرفته و کشته میشوند، با تأمل، اندیشه و درک عمیق تری 
بنگرد.

تنها در سه ماه گذشته از اول سال 1394 جاری بیش از 30 تن از جوانان بلوچ مورد هدف گلوله های مرگ آفرین مامورین نظامی و انتظامی رژیم قرار گرفته و به قتل رسیده اند.

آخرین و تازه ترین نمونه از بازداشت های دستجمعی  بی رویه، اولی، در روستای نصیرآباد در شهرستان سرباز (بازداشت دستکم 30 تن) در روز یکشنبه بتاریخ 14 دیماه 1393 (4 ژانویه 2015) (3) دومی، دستگیری های گروهی روستاهای کریم آباد و محمدان از توابع شهرستان ایرانشهر (پهره) در روزهای اول ماه خرداد جاری سال 1394 دستگیری بیش از 20 نفر (4).
مردمان بلوچ باید سعی و دقت لازم را بکنند، تا هر چه واضع و روشنتر بتوانند به حیله و مکاری های دشمن (جمهوری اسلامی ایران) پی ببرد و ماهیت "بلوچ ستیز" رژیم فرقه گرای ولایت فقیهی را بشناسند.

خصوصا آن مردان و یلان بلوچی که حاضرند به طمع اندک پولی که از رژیم به عنوان مواجب دریافت میکنند بیشتر باید مشکلات و مصائب بلوچها را دریابند، منافع مجموعه ی ملّت بلوچ را به جای منافع حقیر فردی و شخصی مدنظر بدارند، نسبت به ستم های بی پایان رژیم در قبال همنوعان بلوچ و همشهری هایشان بی تفاوت نباشند، سعی به "ماهیت شکافی" نظام حکومتی ایران نمایند، تا بدین صورت به {ماهیت ضد مردمی و ضداجتماعی} این رژیم پی ببرند.

با دریافت کردن اندک ناچیزی پول و یا امتیازهای دیگر در سازمانهای امنیتی و نظامی چون سپاه پاسداران ا اسلامی و پایگاههای مقاومت بسیج سپاه پاسداران، بسیج محلی و بسیج عشایری در اقلیم بلوچستان، شانه های خود را "تکیه گاه لوله تفنگ" رژیم، تفنگی که بسوی دیگر بلوچهای بیدفاع و دست خالی، گلوله های آتشین مرگ آفرین شلیک میکند، قرار ندهند.

زیرا این رژیم، اگر به فرض محّال طی این سال و سالهای آینده از بین نرود و فرو نپاشد، در فرداهای آینده، در برخورد با خود شما و یا فرزندان و نوه و نتیجه های شما (اگر آنها مثل شما پدران فکر نکنند و راه همکاری نکردن و یا هدف نقد کردن سیاست های سرکوبگرانه رژیم را داشته باشند) بدون تردید از ابزار سرکوب و دستگیری، زندان و اعدام، استفاده خواهد کرد.

جمهوری اسلامی در زیر هر پوششی با بهره گیری از قدرت زور و زّر و خدعه، هدف نابودی قشر نخبگان و تحصیل کردگان، سران ذینفوذ قومی و طایفه ای و مذهبی و نمادهای ملّی ملّت بلوچ را میجوید، یکی از "سیاست های راهبردی" رژیم فرقه گرای مذهبی به هدف رسیدن به "یکسان سازی ایرانی- اسلامی"، سیاست از بین بردن تدریجی بلوچ های سنّی مذهب به همراه فرهنگشان است.

همه اقوام و ملل در جهان، که امروز از آزادی رأی فردی و جمعی، استقلال نسبی ملّی و امنیت، رفاه اجتماعی و درمانی و آزادی بیان برخوردارند، وقتی توانسته اند "حق، حقوق و داد" خویش را از حاکمان ستمکار و بیدادگر بگیرند، که با هم یکدست و متفق و متحد شدند.

به هدف رسیدن به "حق، حقوق و داد" خویش و مقابله با تبعیض های سیستماتیک سیاسی و اقتصادی و بیدادگری های رژیم، ملّت بلوچ را راهی به جز از یکدست شدن و اتحاد (تُپاکی) و پی بردن به حیله، ترفندها و شناختن غرض های ناپاک حکومت، راه دیگری نیست.

مقامات و سران (از خامنه ای گرفته تا به پایین) دولتی و سیاسی، امنیتی و نظامی، اطلاعاتی، فرهنگی و مذهبی ی نظام تمامیتخواه جمهوری اسلامی "به نام ایرا ن و ملّت ایران، به ایرانیان و جهانیان دروغ میگویند و به بهانه حفظ و پایداری امنیتءِ ایران، در بلوچستان "بلوچ کُشی" می کنند.

ح د سدیچ

شنبه 16 خ 1394 ب 6 ژوئن 2015
Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen