Donnerstag, 30. Juli 2015

بلوچستان در کام قاچاق و قاچاق فروشان وابسته به رژیم، بلوچ در محنت بیکاری و فقر مطلق!موضوع "دخیل بودن کارکنان دولت و مواجب بگیران نظام در کارهای غیرقانونی قاچاق و قاچاق فروشی" و یا همکاری آنها با "قاچاقچیان و قاچاق فروشان" در بلوچستان، که هر از چندی مسئولین دولتی در اظهارات خودشان (سخنان مرتضی مدنی مدیر کل تعزیرات حکومتی) به آن اشاره میکنند، ضریب "آسیب پذیر بودن راههای قانونی امرار معاش مردم بلوچ" را بالا برده است.

مقوله دخیل بودن کارکنان دولت و مواجب بگیران نظام در کار "قاچاق و قاچاق فروشی" و در کنار این، دیگر مواردی همچو بیدادگری های سیاسی، مذهبی، فرهنگی و تبعیض های اقتصادی مستمر رژیم علیه مردمان بلوچ در بلوچستان، موجب گشته اند "بیکاری" و "فقر مطلق" در این استان "بیداد" کند.

به گفته آقای پشنگ ریگی نماینده شهرستان خاش و توابع در مجلس شورای به اصطلاح اسلامی، 70 درصد مردم استان سیستان و بلوچستان در "فقر مطلق" زندگی می کنند.(***)

در حالیکه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در بلوچستان در پوشش مبارزه با "قاچاقچیان و قاچاق فروشان" هر روز یک تا چند نفر بلوچ بیگناه (اکثر جوانان) را، که بسیاری از آنان افراد تحصیلکرده و اما به دلیل تبعیضات دولتی حاکم در امر "گزینش و استخدام" (1) موفق نمیشوند یک جای کار و فرصت شغلی پیدا کنند و ناچار می شوند برای تامین معاش روزانه خود و خانواده، به کارهای کاذبی چون خرید و فروش 100 -200 لیتر بنزین و یا گازوئیل روی میآورند را، در پشت فرمان اتومبیل هایشان در سطح استان به گلوله می بندند و به اتهام "قاچاقچی و قاچاق فروش (حاملان چند 100 لیتر گازوئیل و بنزین!!!) به قتل می رسانند. (2)+ (3)+ 
(4).
اما {آنچه} که "قانون اساسی" همین حکومت آنرا قانون "مبارزه با قاچاق و قاچاقچیان و قاچاق فروشان" مینامد، در حاشیه های امنیتی همین "قانون" اساسی (در واقع در ایران خامنه ای خودش قانون اساسی زنده و متحرک و اما بسیار پر هزینه نظام هست) بسیاری از همین گماشتگان و کارمندان اجرائی، اطلاعاتی و سیاسی مواجب بگیران رژیم در استان، که "کشته شدن جوانان بلوچ بدست نیروهای نظامی و انتظامی" را، به اتهام حمل و یا خرید و فروش صد یا دویست لیتر بنزین "برخورد قانونی با قاچاقچیان و قاچاق فروشان" مینامند.

خودشان با سوءاستفاده از جایگاه شغلی، اداری، مذهبی و سیاسی خویش، در پوشش "اعتقاد ظاهری و وانمودی" به ولایت مطلقه فقیه، در حاشیه های امنیتی به کار قاچاق و قاچاق فروشی (به اعتراف مرتضی مدنی مدیر کل تعزیرات حکومتی) در حاشیه های امنیتی در سطح استان  مشغول هستند. (5)

این قاچاقچیان و قاچاق فروشان دولتی و یا تامین کنندگان حاشیه امن برای افراد این پیشه (تبهکاران اقتصادی) محفل پهن کرده در سیستان و بلوچستان، بدون تردید پیش "برادران قاچاقچی" (مقامات بلندپایه سپاه پاسداران و بسیجی ها، اطلاعاتی ها و امنیتی ها، آخوندهای دولتی به همراه طایفه و قوم و خویشان سببی، نوحه سرایان و روضه خوانان و مواجب بگیران اداری ذوب شده و حلقه بگوش ولایت فقیه) در مرکز کشور شناخته شده هستند.


با توجه به فسادهای مالی دهها و یا شاید صدها میلیارد دلاری مقامات و عوامل بلندپایه رژیم طی سالهای گذشته و پاسخگو نبودن هیچ یک از مقامات عالی این نظام به ملت ایران، بدون تردید میتوان گفت که ناودان همه این قشر تبهکاران اقتصادی وابسته به رژیم، از طریقی به آبریز "بیت قاچاقچیان و قاچاق فروشان وابسته به ولایت فقیه" که مالکیتش "در داخل کشور" در انحصار سپاه پاسداران و مجتبی خامنه ای هست، میرسد. (6)

افرادی که در خبر سایتهای خبررسانی های استان به همکاری و حاشیه سازی امن" برای قاچاقچیان و قاچاق فروشان متهم شده اند، آنطوری که از گزارش " این سایت های خبررسانی پیدا بود، فقط دو یا سه نفر که نام بلوچی داشتند و مواجب بگیر بومی دولت نیز هستند در مضام اتهام قرار دارند.

افراد متهم شده به کار قاچاق و حاشیه سازی امن برای  قاچاقچیان و قاچاق فروشان، اگر غیربلوچ و شیعه می بودند و یا هستند، بدون تردید حکومت آنان را به خاطر ارتکاب این عمل (دست داشتن در کار قاچاق) افشاء نمیکرد و نمیکند، احتمال داشت و دارد که دولت بدون سروصدا آنان را به جای دیگری در کشور، جهت خدمت انتقالی میداد و یا میدهد.

مقامات عالی رژیم در طی سی و هفت سال همیشه سعی و تلاش کرده اند تا هویت "شتر دزد"انی (تبهکاران اقتصادی و سارقان چندین میلیارد دلاری از بیت المال ایران) که به مسلک و فرقه مذهبی "خمینیسم و خامنه ایسم" تعلق خاطر دارند و پیرو مکتب "حکومت اسلامی ایران" هستند را از مردم پنهان نگهدارند.

در این رابطه نگارنده به گفته های آخوند سید علی خامنه ای استناد میکنم، که دو سال پیش در خصوص به سرقت بردن چندین میلیارد دلار توسط محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی در دوران دولت محمود احمدی نژاد، که اکنون از قرار معلوم در کانادا زندگی میکند، خامنه ای به منتقدان فسادهای مالی و اداری به رسانه ها دستور و به مردم ایران هشدار داد که "موضوع را 
دیگر کش ندهند".و در این مورد نه دیگر چیزی بگویند و نه حرفی بنویسند. (7)

با توجه به سخنان فتنه گرانه خامنه ای در روز عید فطر چند روز گذشته در خصوص دخالت ها سیاسی و پشتیبانی های نظامی، تسلیحاتی و مالی رژیم به گروههای درگیر در نزاع های سیاسی و جنگهای داخلی کشورهای منطقه خاورمیانه از افغانستان و عراق و بحرین گرفته تا به عربستان سعودی و لبنان و سوریه و یمن و فلسطین، میتوان واضع دریافت.

که این نظام تمامیتخواه استبدادی بعد از "توافق اتمی" در آینده، نه به حقوق اولیه انسانی همدینان مسلمان (به جزء حقوق بنیادگرایان مذهبی پیرو فرقه گرای ولایت فقیهی در جهان و همچنین گروه "جنگ پرستان"  منطقه ای و فرامنطقه ای ازفلیپین و هند تا مصر و موریتانی) احترام میگذارد و نه به منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد خود را پایبند میداند و نه در صدد رفع رنج و محنت های اجتماعی ناشی از فقر و بیکاری جامعه ایران، برخواهد آمد. (8)

تنها هدف و سیاست راهبردی سران رژیم از دین و مذهب، بهره برداری سیاسی از دین و رسیدن به آمال دنیوی و "مبارزه با فقر در میان خانواده و قوم و خویشان خودشان" و تکیه زدن بر کرسی قدرت و حکمرانی بر مردمی هست، که در کنار خصایص خوب و بد خودشان، دارای این  چهار "خصیصه" نیز باشد.

یک؛ قوه "اندیشیدن" را از دست داده بوده باشند، دوم؛ راه "تقلید" را پیشه خود کرده بوده باشند، سوم؛ در حقیقت به "برّدگی ذهنی" (در خصوص دین و ایمان و عدالت، ذهن خود را بکار نمی گیرند!) عادت نموده باشند، در کنار این "خصلت ها" نیز، سید علی خامنه ای سرکرده "گروه فرقه گرای ولایت فقیه" را نیز "شفیع آخروی" خود "بپندارند"، می باشد (9).

مقامات بلندپایه اداره کننده رژیم، در هر کجای این کره خاکی که باشند در "کار و چنته" خودشان صدها حیله و حقه بازی، فریبکاری و مردم فریبی و فتنه ها دارند ، کمترین نقد و انتقاد و درخواست مردمی از مسئولین و مقامات برای پاسخگویی، در امورات کشوری را هرگز تاب نیاورده و بر نمی تابند.

به گفته آقای علی مطهری فرزند یکی از نظریه پردازان و بنیانگذاران متوفی نظام جمهوری اسلامی و یکی از به اصطلاح اصلاح طلبان رژیم و نماینده فعلی مجلس از تهران، "جمهوری اسلامی منتقدان خود را بیچاره میکند"! (10)

ای بلوچ تو بدان و ایمان داشته باش، در کنار "نگاه و بینش متفاوت تو نسبت به رژیم بلوچ ستیز" آن چیزی که رژیم را بیشتر از این هم میترساند و این نظام از آن وحشت دارد "مقاومت و ایستادگی و مقابله تو با سیاست های ضدمردمی و تبعیض آمیز و .بیدادگری های این نظام در بلوچستان" است.

ح د سدیچ

چ 7 خ 94، 29 ژوئیه 2015
                                                                     Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen