Dienstag, 5. November 2013

تخریب منازل، باغات و زمینهای کشاورزی مردم بلوچ در روستای پاسَک از توابع شهرستان قصرقندبه گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، صبح امروز سه شنبه 5.11.2013 برابر با 14 آبانماه 1392 رژیم به یک ظلم مضاعف دیگری، در خصوص مردم بلوچ دست زده است.

سیاستهای رژیم حاکم بر ایران علیه بلوچها شیوه های متفاوتی دارد، یکی از این نوع شیوه ها تخریب خانه های مردم بلوچستان به بهانه های مختلف میباشد، در حالی که بلوچستان سرزمین پهناوریست و زمین برای خانه سازی محدود نیست، اما رژیم به قصد تحقیر کردن و اذیت و آزار مردم و در مسیر تداوم سیاستهای خود بر علیه آنان، در روستاها و شهرهای بلوچستان خانه و کاشانه های مردم بلوچ، خواه از طبقه فقیر و یا قشر متوسط که باشند را خراب کرده و به آوار تبدیل میکند.

صبح امروز مامورین اطلاعاتی، انتظامی و مسئولین منابع طبیعی در شهرستان قصرقند بدون اطلاع قبلی با بکارگیری از انواع دستگاههای تخریب کننده مانند بُلدوزر، به روستای پاسک هجوم برده و با سرعت به تصرف و تخریب منازل مسکونی، زمین های کشاورزی و باغهای، مردم روی آوردند.مامورین حکومت به هدف کوتاه کردن دست مردمانی که مالکین اصلی زمینهای آباء و اجدادی خود هستند، با بکار گیری زور و اجبار سعی برای غضب املاک آنان نمودند. در این یورش تعداد بیشماری از منازل و باغات مردم تخریب شده اند و اموال بسیاری از مردم زیر خاک و آوار از بین رفته است.

معترضین به این عملء غیرقانونی و غیرانسانی مامورین دولتی، از سوی نیروهای امنیتی و نظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و همچنین به بازداشت و زندان تهدید شده اند، هیچ کسی نیست به داد این مردم مظلوم برسد، بطوریکه امکان زندگی برای آنان بر روی زمینهای اجدادیشان وجود ندارد و این امکان را نیز حکومت از آنها سلب کرده است.

مردمان ساکن در روستای پاسک نسلهاست که در زمینهای آباء و اجدادیشان زندگی میکنند، مامورین سرکوبگرِ دولتی بدون توجه به خواست مردم، خانه هایی را که قدیمی تر و یا صاحبانشان از نیاکان خویش به ارث بردند، و همچنین منازل تازه ساخته شده که مالکان آنها، میلیونهای تومان خرج ساختن این مکانها کرده اند، را ویران کرده و به آوار تبدیل نموده اند.

گروه حقوق بشر بلوچستان

ستار عزیزی
5.11.2013برای مشاهده نمودن ویدیو کلیپ های پیرامون این گزارش به آدرس سایتهای ذکر شده ذیل رجوع شود.


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen